CFPL S15全明星传奇选手票选

CFPL
CFPL S15全明星传奇选手票选
活动时间:11月13日-11月19日 活动说明

亲爱的用户,请 [登录]

奖池
每位玩家每天可以为心目中的两名传奇选手投票,如果当日游戏了1局,可再获得1次投票机会。玩家所投选手不能来自同一战队。玩家每投票一次可参与一次抽奖
 • 天龙-传奇70KG-永久
 • 天龙-传奇白鲨-永久
 • 荣耀之魄-7天
 • 烟雾弹cfs2017纪念版-7天
 • 手雷包-7天
全明星选手等你PICK
 • 传奇队长
 • 传奇队长
点击抽奖
排行榜
排行榜每天0点刷新
---

当前票数:0

---

当前票数:0

---

当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

 • ---

  当前票数:0

- 本排行榜只显示票数前30名选手 -

非付费类活动中奖概率表
活动说明